Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Information Systems and Statistics
U bevindt zich hier:

Data inwinning, beheer & verwerking

Data inwinning, beheer en verwerking

Geografische Informatie Systemen (GIS)

Geografische Informatie Systemen ondersteunen het inwinnen, vastleggen, analyseren en gebruiken van informatie.

De inzet van GIS is niet meer weg te denken bij milieu-effect rapportages, watersysteemanalyses, monitoringsonderzoeken, natuurtoetsen en ruimtelijke ordening.

Contactpersoon

Data inwinnen

Data inwinnen is de eerste stap. Dit kan over schillende manier, via veldwerk (gegevens verzamelen in het veld) of via remote sensing (op afstand inwi...

Databeheer

De verzamelde data moet beheert en ontsloten worden. De ecologische gegevens worden opgeslagen in beveiligde online databases. Gegevens met ecologisch...

Data verwerking en statistiek

Ecologische data moeten ge´nterpreteerd worden voordat ze betekenis krijgen. Naar GIS, kan statistiek hierbij helpen. Ook modellen zijn hulpmiddelen d...