Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bosaanplant met ecologische meerwaarde bij Ens
U bevindt zich hier:

Bosaanplant met ecologische meerwaarde bij Ens

Een beplantingsplan voor 190 are bos bij hoogspanningsstation Ens schept kansen voor de natuur. De aanplant is compensatie voor bos dat gekapt is voor de nieuwbouw van het hoogspanningsstation. Dit plan is gemaakt in opdracht van TenneT. 

Omdat het bos geen functie voor de houtproductie heeft, is er de mogelijkheid om te spelen met de verhouding bomen en struiken om een ecologische meerwaarde te bereiken. Het aandeel struiken is veel hoger dan gebruikelijk en er zijn brede randen met bloem- en vruchtdragende struiken langs het bos aangeplant. 

Kalkrijk zand

Het hoogspanningsstation ligt in het zuiden van de Noordoostpolder op een oude sedimentwaaier van de IJssel. In plaats van de kleigrond, die in grote delen van de Noordoostpolder ligt, is hier kalkrijk zand aanwezig. Deze situatie lijkt op die van de bossen op oeverwallen en rivierduinen langs de grote rivieren. Omdat dergelijke bossen zonder overstromingen na verloop van tijd verzuren, is een hoog aandeel bomen toegepast die verzuring tegengaan. Dit zijn onder andere winterlindes en fladderiepen. Winterlindes zijn bovendien een belangrijke voedselbron voor bijen en hommels.

Essentaksterfte

Omdat relatief weinig boomvormers worden aangeplant, is voor niet-ziektegevoelige soorten gekozen. Een soort als gewone es hoort van nature in deze bossen thuis, maar kan in verband met de essentaksterfte niet worden toegepast. Verwacht wordt dat de es zich spontaan zal vestigen vanuit het naastgelegen bos. Wanneer de jonge essen uitvallen door ziekte, vallen er in elk geval geen grote gaten in het bomenbestand.

Neem voor meer informatie contact op met: