Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

CO2 performance ladder
U bevindt zich hier:

Bedrijfsvoering verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder


Interne training in Het Nieuwe Rijden voor onze grootste 'kilometervreters'.

Wij blijven onze bedrijfsvoering verduurzamen om de CO2-uitstoot verder terug te dringen aan de hand van de CO2-prestatieladder.
Dit is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (transparantie) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (participatie). 

CO2-footprint en voortgang in de CO2 reductie

Onze CO2 footprint en de voortgang van de maatregelen en de mate waarin de doelen bereikt worden, staat beschreven in deze CO2-Factsheets:

Doelstelling

Het eerste reductieplan liep van 2014 tot en met 2016. Met het eerste reductieplan zijn goede resultaten behaald. Gerelateerd aan de jaaromzet bedroegen de besparingen in 2015 26% en in 2016 23% t.o.v. het basisjaar 2013. In 2017 is de organisatiegrens veranderd, 2017 is daarom als nieuw basisjaar gekozen.

De huidige doelstelling is 8% CO2 reductie in 2020 t.o.v. het nieuwe basisjaar 2017, gerelateerd aan de jaaromzet 2017. 

Bureau Waardenburg heeft het CO2-Bewust certificaat voor niveau 3 

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)

Transparantie (eis 3.C)

2-uitstoot.

Participatie (eis 3.D.1)

2, in samenwerking met natuurbeheerorganisaties. Dit houdt in dat er gebieden worden ingericht, bijvoorbeeld kwelders, waarin veel CO2 kan worden vastgelegd. Lees meer over Blue Carbon op de site bluecarbon.nl.

Neem contact op met onze KAM-manager, indien u meer informatie wenst over CO2-bewust handelen: