Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

In the media
U bevindt zich hier:

2 april 2022 - Onze collega Anneke van den Oever vertelt in de 100e aflevering van Vroege Vogels over plankton. Willemijn loopt een dagje met haar mee. 

8 februari 2022 - In de Telegraaf een interview met collega Malenthe vanuit dochterbedrijf BESE B.V. over de biologisch afbreekbare BESE-elements die worden gebruikt om ecosystemen te herstellen doordat ze beschutting bieden aan jonge plantjes en schelpdieren.

4 februari 2022 - In het windpark Gemini, ten noorden van Schiermonnikoog, wordt een verloren oesterrif teruggebracht om een bijdrage aan de biodiversiteit in de Noordzee te leveren. Het is een initiatief van De Rijke Noordzee en Gemini Windpark, waaraan diverse organisaties waaronder Bureau Waardenburg meewerken.

4 februari 2022 - Om een indicatie te krijgen van de aanwezigheid en mogelijke voortplanting van de parasitaire zeeprik in de rivier de Niers heeft Waterschap Limburg samen met Bureau Waardenburg een eDNA-onderzoek uitgevoerd.

27 januari 2022 - Op Trouw.nl: een interview met collega Ruben Fijn over zijn onderzoek op Antarctica naar de wens van de Britten om een windmolen te plaatsen om in de elektriciteitsbehoefte van het onderzoeksstation te voldoen en wat dat met de vogels doet.

15 januari 2022 - Op Omroep Gelderland: ijsvogels kunnen komen broeden in de Culemborgse wijk Terweijde. De ijsvogelwand is een initiatief van collega Ingrid Hille Ris Lambers.

9 januari 2022 - Collega Maximiliaan Claus vertelt in Vroege Vogels over zijn onderzoek naar deze de meerval, die steeds meer wordt waargenomen in Nederlandse wateren. Luister vanaf 2:08:20.

31 december 2021 - Onze collega en ecoloog Ruben Fijn doet onderzoek op de Zuidpool naar de mogelijke effecten van windmolens op vogels en heeft radiocontact met Menno Bentveld van BNNVARA.

26 november 2021 - Bureau Waardenburg en ARK Natuurontwikkeling hebben honderden oesterlarfjes verplaatst van de Rotterdamse Haven naar de Voordelta, waar ze hopelijk uitgroeien tot een nieuwe populatie oesters of zelfs een nieuw schelpdierrif.

23 november 2021 - Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga onderzoeken samen of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels te verminderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 14 bestaande windturbines van RWE in windpark Eemshaven.

15 november 2021 - Onze collega Job de Jong vertelt in Esri Magazine #4 2021 over de pilot met objectdetectie in ArcGIS Image Analyst for ArcGIS Pro. Met behulp van Deep Learning worden vogels automatisch geteld en onderscheiden, wat vele malen sneller is dan handmatig tellen.

 

3 november 2021 - Collega Ingrid Hille Ris Lambers heeft voor de provincie Noord-Holland onderzocht met welke beschermde dier- en plantensoorten er rekening moet worden gehouden bij de aanleg van de faunapassages langs de N236.

9 oktober 2021 - Mooi artikel in De Telegraaf over de resultaten van de expeditie van Bureau Waardenburg, het Wereldnatuurfonds, Wageningen Marine Research, Dutch Maritime Productions en ARK Natuurontwikkeling naar de Doggersbank.

8 oktober 2021 - In Vroege Vogels zien we hoe Elisa Bravo Rebolledo van Bureau Waardenburg en Arjen Dijkstra van de Waddenunit op de Steenplaat (tussen Texel en Vlieland) onderzoek doen naar plastic en zwerfafval, waarbij ze volgens een strikte methode een kilometer strand uitpluizen.

7 oktober 2021 - Bureau Waardenburg brengt de komende 3 jaar de populatie Amerikaanse rivierkreeften in de wijken De Gilden en De Munten (Dronten) in kaart, om te kijken of en welke samenhang er is tussen hun aanwezigheid en de matige waterkwaliteit in die wijken.

30 september 2021 - De elegante fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht met bijbehorende natuurverbinding is een mooi voorbeeld van een integraal infrastructuur- en natuurontwerp. Landschapsarchitect Mascha Visser maakte deel uit van het projectteam. 

29 september 2021 - In deze podcast gaan 3 partijen uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (Frank Aarts van TAUW Nederland, Eric Schouwenberg van Arcadis en Arda van Helsdingen van BuWa) met elkaar in gesprek over het partnerschap, het belang van natuur en biodiversiteit en hoe adviesbureaus op dit vlak samenwerken.

30 september 2021 - De kennisdag over ecologisch bermbeheer op 29 september in Wageningen was een dag voor inspiratie en kennisuitwisseling. Onze collega Paul Boddeke vertelde over het beheer van veertig kilometer IJsseldijk en gaf inzicht in welke biodiversiteit daar te vinden is.

19 september 2021 - De in de Grevelingen levende vissoorten werden recentelijk in kaart gebracht door Bureau Waardenburg (Karin Didderen), Stichting RAVON en Stichting ANEMOON, in opdracht van Staatsbosbeheer. Dat resulteerde in deze folder en dit rapport.

16 september 2021 - De ontdekking van de oesters komt voort uit een onderzoek van Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van LNV, uitgevoerd door Bureau Waardenburg, WMR en Sas Consultancy. Bekijk hier het artikel in Trouw met onze collega Tom van der Have op de foto! Ook nieuwssite Rijnmond en Vroege Vogels maakten melding van de vondst.

23 augustus 2021 - Oesterschelpen uit restaurants die normaal weg worden gegooid krijgen een nieuw leven. Editie NL heeft hier aandacht aanbesteed. Bekijk hier het artikel op RTL nieuws

23 augustus 2021 - Het Scharlakenbos is een waar paradijs voor vleermuizen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Waardenburg dat sinds 2008 onderzoek doet naar de Stedelijke Ecologische Structuur in de gemeente Groningen. Lees hier meer en kijk naar de spectaculaire beelden op Oog Tv.

1 augustus 2021 - Al ruim vijftig jaar komt de Bataafse stroommossel niet meer voor in Nederland. Deze zeldzame riviermossel gebruikt vissen voor de verspreiding van larven. Alle seinen lijken nu op groen te staan voor een terugkeer. Dat zou goed nieuws zijn, want de Bataafse stroommossel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. Lees hier het hele artikel op NatureToday.com.

15 juli 2021 - Het nieuwe gebied Waterdunen is een unieke combinatie van binnendijkse natuur, een versterkte kust, bijzondere recreatie en binnendijkse zilte aquacultuur. Bekijk de livestream vanuit de webcam van Bureau Waardenburg, die voor onderzoek wordt gebruikt en op afstand wordt bestuurd. Lees meer op hetzeeuwselandschap.nl >>

13 juli 2021 - Tijdens het verplaatsen van rifstructuren, die een paar jaar terug zijn uitgeplaatst, werden medewerkers van ARK, het WNF en BuWa verrast door de vele soorten die daarbij werden aangetroffen, waaronder veel palingen. Lees het volledige artikel op naturetoday.com >>

10 juni 2021 - Vier deskundigen, waaronder een van onze landschapsarchitecten, Arda van Helsdingen, discussieerden in de talkshow van Stichting Steenbreek over het belang, de waarde en de urgentie van een gezonde bodem voor de leefomgeving. Kijk de live uitgezonden talkshow terug >>

4 juni 2021 - Met ingang van 2 juni 2021 is het oesterrif in de Voordelta, dat in 2016 door Wouter Lengkeek van Bureau Waardenburg werd ontdekt, tijdelijk beschermd tegen bevissing. Het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling hebben zich sterk gemaakt voor deze extra bescherming. Lees verder op Nature Today >>

1 juni 2021 - Wageningen Marine Research zet samen met Bureau Waardenburg en de Universiteit van Amsterdam stappen om tot een wiskundig model te komen om het vlieggedrag van de kleine mantelmeeuw op zee in kaart te brengen. Lees verder op WUR >> of op Nature today >>

mei 2021 - In het ROmagazine is een interessant artikel te lezen over natuurherstel in de Zuid-Hollandse Van Dixhoorndriehoek. Bureau Waardenburg begeleidt dit project van begin tot eind. Schetsontwerp, natuurtoets, vergunningen, bestek en ecologische begeleiding bij de uitvoering. Lees het artikel hier.

31 mei 2021 - GroeneRuimte vermeldt dat Bureau Waardenburg momenteel een nieuwe DNA-monitoringsdienst voor plankton en macrofauna ontwikkelt, in aanvulling op de reguliere (e)DNA-analyses. Het laboratorium is gevestigd in Haren. Lees verder >>

14 april 2021 - Op basis van bestaande gegevens en extra metingen wilde waterschap Aa en Maas weten of droge zomers invloed hebben op de visstand in Brabantse wateren. Bureau Waardenburg heeft voor verschillende typen wateren onderzocht of er effecten zichtbaar waren op de soortensamenstelling en de aantallen vis. Lees verder op H2O Waternetwerk >>

23 maart 2021 - In deze webinar gaan drie experts dieper in op het belang van groen binnen en buiten de stad. Onze eigen Mascha Visser neemt ons mee langs best-practices die de brede waarde van groen ten beste geven. Kijk hier de uitzending terug >>

26 februari 2021 - De gemeente heeft inspraakreacties ontvangen. Op dit moment worden alle inspraakreacties verwerkt en voorzien van een antwoord. Om je goed te informeren over het windpark, de plannen en om vragen te beantwoorden, organiseren we op donderdag 18 februari een digitale bijeenkomst. Wat is het effect op beschermde soorten planten en dieren, beschermde natuurgebieden en - Natuurnetwerk Nederland. Lees verder op de Culemborgse Courant >>

26 november 2020 - Vleermuizen moeten vervangende verblijfplaatsen krijgen indien sloop, nieuwbouw, renovatie of bomenkap hun woonplaats in gevaar brengen. Dit klinkt makkelijk, maar elke vleermuissoort heeft andere eisen en veel is nog onbekend over de functionaliteit van alternatieven als vleermuiskasten. Deze zomer werd ontdekt dat een kraamgroep van gewone dwergvleermuizen een door Bureau Waardenburg geplaatste vleermuiskast op palen als onderkomen heeft gekozen. Lees verder op Animals Today >>

2 oktober 2020 - Halverwege de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is een nieuw natuurgebied aangelegd: het Trintelzand. Bedoeld om de dijk te versterken, maar ook om de kwaliteit van het Markermeer te verbeteren. Waar twee jaar geleden alleen water te zien was ligt nu een archipel van eilandjes die steeds groener kleuren. Bureau Waardenburg doet de komende vijf jaar onderzoek. Luister de uitzending terug 1:38:55 >> 

1 oktober 2020 - Vleermuiskasten op palen hebben als beschermingsmaatregel nog een experimenteel karakter, vooral voor kraamkolonies. Bureau Waardenburg meldde deze zomer voor het eerst in Nederland het gebruik van een paalkast door een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis. In juli 2020 gebruikten ruim honderd dwergvleermuizen de kraamkast als onderkomen. Lees verder op Nature Today >>

29 sept. 2020 - Griend is bijzonder. Al 104 jaar is dit gei?soleerde eiland middenin de Waddenzee gereserveerd voor vogels. In deze mini-special van de Levende Natuur beschrijven onderzoekers en beheerders diverse facettten van het ecosysteem op en rondom het eiland. Met dank aan een groot aantal vrijwilligers, beheerders en onderzoekers die bij het project waren betrokken. Karin Didderen, Ruben Fijn en Wouter Lengkeek van Bureau Waardenburg schreven mee. Lees de mini-special over Griend >> 

23 september 2020 - Een team duikende onderzoekers van het Wereld Natuur Fonds, Bureau Waardenburg en Get Wet Maritiem bezocht dinsdag en woensdag de aangelegde oesterbank bij de Borkumse Stenen, een zeegebied in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. Dit om te zien hoe het met de oesters daar gaat. De duikende onderzoekers concludeerden ook dat de oesters inmiddels een riffunctie vervullen. Lees verder op de Leeuwarder Courant.nl >>

20 sept. 2020 - Historical records of native oyster associated biodiversity in the North Sea. Historical maps show that in the 19th century shellfish reefs, formed by the shells of live and dead native oysters, occurred in 30% of the of the Dutch part of the North Sea. Now, only the name of this area, the Central Oyster Grounds, reminds us of these extensive natural hard substrate occurrences in an area dominated by soft sediments. Insights into the historical biological community associated with oyster reefs are rarer still. Lees verder op noraeurope.eu >>

15 sept. 2020 - Een Nederlandse uitvinding geeft ecosystemen die niet (goed) weten te groeien een kickstart. BESE products ontwikkelt biologisch afbreekbare 3D-systemen die helpen om waterlandschappen te herstellen. De missie van het bedrijf: wereldwijd natuurherstel ondersteunen met technieken en kennisoverdracht. Het systeem, BESE-elements, is relatief eenvoudig. Het is een grote plaat met een driedimensionale gatenstructuur. Lees verder op duurzaambedrijfsleven.nl >>

15 september 2020 - Artikel in Stadswerk: De kerk in Son moest afgebroken worden. Daar stond niet iedereen achter. Tijdens een van de missen in de kerk was namelijk een dode vleermuis gevonden. Het eerste teken dat de kerk ook andere gebruikers had. Een onderzoek volgde en een spouw van de kerk bleek door een groep vleermuizen te worden gebruikt. Open het artikel als pdf >>

14 sept. 2020 - Met BESE-elements, een biobased en biologisch afbreekbaar 3-D systeem dat helpt aquatische ecosystemen te herstellen, wint BESE-products de Jan Terlouw Innovatieprijs van 2020. Het Culemborgse BESE-products is een spin-off bedrijf van Bureau Waardenburg. Lees verder op culemborgsecourant.nl >>

11 sept. 2020 - Met BESE-elements, een biobased en biologisch afbreekbaar 3-D systeem dat helpt aquatische ecosystemen te herstellen, wint BESE-products uit Culemborg de Jan Terlouw Innovatieprijs van 2020. Tijdens het online netwerk event The Future of Us op 11 september werd uit de drie genomineerden de winnaar bekend gemaakt. Lees verder op kiemt.nl >>

31 augustus 2020 - Artikel in de Volkskrant - Er wordt nogal eens onderschat hoe schadelijk windmolens zijn voor vogelpopulaties, stellen Wageningse onderzoekers. Valt daar niks aan te doen? Noorse wetenschappers denken van wel: verf een wiek zwart. Jonne Kleyheeg-Hartman van Bureau Waardenburg bekijkt in opdracht van RWE hoe het effect van het verven van wieken het best kan worden onderzocht. Lees verder op volkskrant.nl >>

25 juli 2020 - Artikel in Trouw - De kust is gebaat bij planten die er wortelen en dieren die er groeien. Maar die ecosystemen verdwijnen in hoog tempo. Het loont om het herstel van de natuur een handje te helpen. Biobouwers worden ze genoemd, soorten die het milieu waarin ze voorkomen sterk kunnen veranderen. Oesters, mossels, zee- en kweldergrassen zijn belangrijk voor kustecosystemen, waar ze wortelen of zich hechten en zo de kwelders en zeegrasvelden vormen. Die ecosystemen zijn een natuurlijke aanvulling op de zeewering en daarmee op de bescherming van het land tegen de golven. Maar ze zijn kwetsbaar. Lees verder >>

16 juli 2020 - In samenwerking met Natuurmonumenten legt Delfland nieuwe oeverbescherming aan langs de Vlietlanden bij de Woudse Polder. Door verschillende soorten oeverbescherming aan te brengen onderzoeken we samen met de Radboud Universiteit welke soort bescherming het meest geschikt is. Op deze locatie kijken we ook naar de beste manier om onderwaterplanten aan te planten. En voor het verbeteren van de waterkwaliteit ontwikkelen we er gelijk 2550 m2 natte ecologische zone bij. Bekijk de video met uitleg van Jos Spier op Facebook >> en Lees verder op hhdelfland.nl >>

18 juni 2020 - Biologie en architectuur komen samen in twee sculpturale vleermuizentorens die Jacco recent in samenwerking met Bureau Waardenburg realiseerde in Son en Breugel en de Hertogin Hedwigepolder. Bioloog, bouwkundige, interieurarchitect, kunstenaar: Jacco Bruil laat zich niet gemakkelijk in een hokje plaatsen. Als ontwerper onderzoekt Jacco het overlappende gebied tussen biologie en architectuur. Lees verder op a-zine.nl >>

15 juni 2020 - Visonderzoek en monitoring van glasaal met aaldetector ELFI bij Andijk.
Bekijk de reportage op vistv.nl >>
(VIS TV XL 2020 Afl. 3, vanaf 21 min.)

7 juni 2020 - Onlangs werd in een bodemmonster uit de Westerschelde een bijzondere en voor ons land nieuwe tweekleppige aangetroffen. Onderzoekers van Bureau Waardenburg troffen het dier aan in een monster dat in september 2019 was genomen voor het MWTL-zoutprogramma van Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een exoot uit Amerika en Canada die nog niet eerder in Noordwest-Europa is aangetroffen. Lees verder op Nature Today >>

6 mei 2020 - Koolstofopslag langs de Nederlandse kust. Oeverzones langs de Waddenzee en in de Zuidwestelijke Delta dragen bij aan biodiversiteit, hoogwaterveiligheid en kunnen CO2 vastleggen. Dankzij natuurlijke processen bieden deze gebieden een buffer tegen klimaatverandering. Lees verder op natuurmonumenten.nl >>

14 april 2020 - Een groep Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaat gezamenlijk de Amerikaanse markt voor offshore windprojecten op. Doel van de PIB-groep is om Nederland te vestigen als strategische partner voor de Amerikaanse offshore windmarkt. Ondertekenaars zijn onder meer Bureau Waardenburg, Boskalis, Cape Holland, C-Job Naval Architects, GustoMSC, Pondera, Royal IHC, Sif Group, SPT Offshore, Trelleborg Ridderkerk en Ulstein Design & Solutions. Lees verder op nieuwsbladtransport.nl >>

5 maart 2020 - Artikel in het BD: De vleermuizen in deze toren worden gepamperd
De vleermuizen in de oude kerk van Son en Breugel moeten weg omdat de kerk wordt verbouwd. Daarom is er een speciale vleermuizentoren gebouwd. Nu moeten de diertjes nog naar hun nieuwe huis fladderen.
 Schermafbeelding artikel bd.nl  Lees verder >>>

3 maart 2020 - Artikel in NRC: Rattengif komt ook terecht in andere dieren.. Schermafbeelding artikel nrc.nl  Lees verder >>>

2 maart 2020 - Artikel in nature today: Tientallen papegaaiduikers geteld op Nederlandse Noordzee. Sinds 1989 worden zes maal per jaar alle vogels en zoogdieren boven en in de Nederlandse Noordzee geteld. Begin februari werden er verrassend genoeg tientallen papegaaiduikers geteld. Dit betekend dat er mogelijk op de hele Nederlandse Noordzee meer dan duizend papegaaiduikers aanwezig waren. Een enorm aantal. Schermafbeelding afkomstig van artikel naturetoday.com Lees verder>>

1 maart 2020 - Artikel in Trouw: Help! Dat opgefokte baasje de Nijlgans, is een blijvertje. Wie er oog voor heeft, ziet ze overal: nijlganzen. Inmiddels zitten er meer dan tienduizend broedparen in Nederland, terwijl hij tot de jaren zestig niet in Nederland voorkwam. Wat maakt dit dier zo succesvol? Schermafbeelding artikel afkomstig van Trouw Lees verder >>>

26 februari 2020 - Artikel van omropfryslan: Het onderzoek is in 2018 begonnen en ook in 2019 uitgevoerd. Het is gedaan op plekken waar normaal geen mensen komen. Er zijn drie locaties drie keer gemonsterd op zwerfafval. De Steenplaat tussen Texel en Vlieland, het eilandje Griend en Zuiderduintjes op het Groninger Wad. Lees verder en bekijk de reportage>>

23 januari 2020 - Artikel in PZC - Zeeuwse natuur onder druk: gaan deze soorten verdwijnen? Dreigen de bontbekpivier, de grutto, de wollige distel en vele andere soorten dieren en planten uit Zeeland te verdwijnen? Juist de flora en fauna die kenmerkend zijn voor de provincie, staan onder druk. Daar moeten we echt ons best voor doen. Schermafbeelding artikel PZC.nl Lees verder >>>

16 januari 2020 - Artikel in RTVdrenthe - Onderzoek naar water Schoonhoven na bijtincident met snoek. Vijf maanden nadat een 11- jarig meisje uit Meppel in haar voet werd gebeten door een snoek in recreatieplaats Schoonhoven heeft de gemeente Hoogeveen een onderzoek naar de visstand laten uitvoeren. Afgelopen maandag heeft adviesbureau Waardenburg twee maal een net uitgegooid en weer binnengehaald. Schermafbeelding artikel RTVdrenthe Lees verder >>>

9 januari 2020 - Artikel in Trouw - Hoe een natuurgebied door massale CO2 opslag meehelpt in de strijd tegen klimaatverandering. Ooit zorgde de doorgestoken zeedijk bij het Friese Hallem voor meer biodiversiteit. Maar in het kwelderlandschap gebeurt nog veel meer: massale opslag van CO2. Schermafbeelding van artikel trouw.nl Lees verder >>>