Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bewoners digitaal betrekken bij planvorming
U bevindt zich hier:

Bewoners digitaal betrekken bij planvorming

Digitale input van derden aan de start van de planvorming voor het biodiversiteitsplan in Zeist

 

Bureau Waardenburg is gewend om bij het behouden en ontwikkelen van natuur nauw samen te werken met opdrachtgever, belanghebbende partijen en bewoners, bij het behouden en ontwikkelen van natuur. We betrekken daarbij graag alle kennis die al aanwezig is. Vaak zijn er partijen die een gebied heel goed kennen, bewoners die in de praktijk ergens tegenaan lopen of derden die doelen voor ogen hebben die goed samen kunnen gaan met het versterken van natuur, bijvoorbeeld het verhogen van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

StoryMap

 

Slim combineren

We merken dat er een grote bereidheid is om mee te doen in dergelijke planprocessen. Burgers zijn echt betrokken bij hun omgeving. De kunst is om hen in te laten zien dat een plan niet een verzameling van wensen is, maar dat gezocht moet worden naar de juiste dingen op de goede plek, slim combineren en dat niet alles kan. Een plan is keuzes maken en ook zien wat ruimtelijk, juridisch en financieel mogelijk is. Daarom moeten de spelregels bij aanvang heel duidelijk zijn. Wie mag meedenken en wie beslist.

Betrokkenheid

hier verder over meer biodiversiteit binnen gemeentes. Bureau Waardenburg helpt met het opstellen van biodiversiteitsplannen.

Lees hierhier een artikel uit ROmagazine over burgerparticipatie in de gemeente Zeist.

Contactpersoon: