Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Tern Pontoons
U bevindt zich hier:

Pontons voor broedende visdieven
Ponton voor visdieven in het Markermeer

Sinds 2014 dienen enkele pontons in het Markermeer als broedeiland voor visdieven. 
Met behulp van een innovatieve monitoringsopzet kunnen we meer informatie verzamelen over het broedsucces en foerageergedrag van visdieven in het Markermeer.

Marker stapsteen

In de Waterproeftuin van het Markermeer is in 2013/14 de proef Marker Stapsteen aangelegd. De proef bestond uit drijvende structuren waar vissen kunnen schuilen en vogels kunnen rusten en broeden. Deze proef was onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ)van Rijkswaterstaat en is uitgevoerd samen met de Vries & van de Wiel, BWZ ingenieurs en Grontmij. 

Van ecologische eisen naar broedplek

De eisen die visdieven stellen aan hun broedgebied zijn vertaald in de inrichting en het ontwerp van de pontons. In juli 2014 werden op de kunstmatige broedgelegenheid al 50 visdiefkuikens geringd. Omdat de inrichting bij de visdieven in de smaak leek te vallen, zijn de pontons in 2015 opnieuw ingezet, echter nu als onderdeel van een onderzoek voor het Hoogheemraadschap. Als alternatieve broedplaats voor visdieven tijdens dijkversterkingen. Ook in 2015 werden de pontons goed gebruikt met een maximaal 55 getelde nesten. Door de grote spreiding in eileg van de ponton-bewoners is dit waarschijnlijk een onderschatting, omdat de eerste kuikens al uitgevlogen waren toen de late vogels nog op het nest zaten.

Betere monitoring

Om beter inzicht te krijgen in hoeveel nesten er zijn en hoeveel kuikens er daadwerkelijk groot worden op de pontons, gebruiken we vanaf het broedseizoen van 2016 een camera opstelling, die we van een afstand kunnen besturen en die dag en nacht opnamen maakt. Op die manier kunnen heel gericht opnamen gemaakt worden van individuele nesten en het uitvliegen van jongen. Tevens kan  prooiaanvoer door de oudervogels worden bestudeerd. 

Contactpersonen: