Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Research into Blue green algae
U bevindt zich hier:

Blauwalgen calamiteiten onderzoek voor het Waterschap Hunze en Aa's

Voor het Waterschap Hunze en Aa's hebben we het blauwalgen calamiteiten onderzoek in 2011 verzorgd. We deden dit in samenwerking met het waterschapslaboratorium en Omegam.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het blauwalgen calamiteiten onderzoek in het kader van het jaarlijkse zwemwateronderzoek. Het waterschap rapporteert de gegevens aan de provincie Groningen, zodat de provincie zonodig maatregelen kan uitvoeren ter bescherming van de zwemwaterbezoekers.

De monsternemers van het waterschapslaboratorium nemen blauwalgenmonsters bij zwemwaterlocaties wanneer uit een visuele waarneming blijkt dat er mogelijk een blauwalgenbloei aanwezig is. Deze monsters worden deels door het waterschapslaboratorium geanalyseerd op toxines. Daarnaast hebben wij in samenwerking met Omegam blauwalgen tellingen verricht volgens een Quickscan-telmethode. Dit voorschrift is samengesteld in opdracht van de Rijkswaterstaat Waterdienst in 2009.

Het volledige onderzoek is uitgevoerd zoals beschreven in het Blauwalgenprotocol 2011, vastgesteld door het NWO op 28 februari 2011. De analyses zijn binnen 24 uur geanalyseerd en gerapporteerd. In de periode juli tot en met september hebben we 27 calamiteiten monsters geanalyseerd.

Contactpersoon: