Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

BiodiverCity

BiodiverCity: ecologische kwaliteit van een wijk

Bureau Waardenburg ontwikkelt samen met IVAM en BWZ Ingenieurs  een biodiversiteitsprestatie-index voor stedelijk gebied: 'BiodiverCity'


Voor wie is Biodivercity?

Planvormers kunnen de te ontwikkelen beoordelingsmethodiek gebruiken om de biodiversiteit in toekomstige en bestaande wijken en bedrijventerreinen te meten. Het maakt biodiversiteit meetbaar op een manier die objectief en wetenschappelijk robuust is, maar ook praktisch toepasbaar voor gemeenten en projectontwikkelaars.

Biodivercity als onderdeel van het DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL)

Het meetinstrument kan ruimtelijke keuzes toetsen en alternatieven vergelijken, met als uiteindelijke doel de (potenties voor) biodiversiteit te verbeteren. Biodivercity kan als module opgenomen worden in het Duurzaamheids Profiel van een Locatie (DPL)

Ontwikkeling van digitale tool in fasen

In de eerste fase (2009) is verkennend onderzoek gedaan naar welke indicatoren geschikt zijn voor het beoordelen van biodiversiteit in stedelijk gebied en op welke manier de boordeling uitgevoerd kan worden. In 2012 is de tweede fase afgerond, waarin we de methodiek hebben uitgewerkt en pilots hebben gedaan in een drietal gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een proof of concept en de website BiodiverCity.

Contactpersoon: