Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Biodiversiteit binnen gemeentes
U bevindt zich hier:

Een biodiversiteitsplan als kapstok voor meer biodiversiteit binnen gemeentes

 

Steeds meer mensen hebben aandacht voor flora en fauna en willen zelf iets doen om de biodiversiteit in hun directe omgeving te verbeteren. Gemeentes dragen daar graag aan bij. Maar hoe doen ze dat gezamenlijk met inwoners op de beste manier?

Bureau Waardenburg helpt bij het opstellen van een biodiversiteitsvisie of een verder uitgewerkt plan. Het kan gaan om een verdere uitwerking van een groenstructuurplan of groenbeleidsplan of juist om input voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie. Bij een biodiversiteitsvisie of -plan ligt de nadruk op biodiversiteit, maar er ligt altijd een ruimtelijke afweging aan ten grondslag.

 

 

Het combineren van doelen op het gebied van biodiversiteit en bijvoorbeeld klimaatadaptatie is vaak goed mogelijk. Zo hebben we een

Maatregelen voor biodiversiteit rondom de woning en in de woonomgeving, zoals bijvoorbeeld in Zeist.


Het biodiversiteitsplan Culemborg geeft een groen netwerk aan waar prioriteit ligt in het versterken of verbinden van gebieden. Maatregelen per deelgebied voor specifieke doelsoorten helpen om dit ook richting uitvoering te brengen, middels inrichting, beheer en voorlichting.

Voorbeeld groen netwerk Culemborg (in ontwikkeling)

 

KRW, NNN

Onze werkwijze sluit helemaal aan bij de beleidsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) of het realiseren van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waar we sinds 2019 partner van zijn. 

Contactpersoon: