Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Muskrat control
U bevindt zich hier:

Bestrijding van muskusratten

Sinds zijn introductie in Europa begin twintigste eeuw heeft de muskusrat (Ondatra zibethicus L.

Reeds voordat de muskusrat ons land had bereikt werd de bestrijding van dit dier bij wet geregeld. Tegenwoordig wordt de muskusrat in Nederland landdekkend en jaarrond bestreden. Belangrijkste reden voor de bestrijding van de muskusrat is het voorkomen van onveilige situaties als gevolg van graverij aan waterkeringen door muskusratten. Daarnaast vindt bestrijding plaats ter voorkoming van economische schade (o.a. landbouwschade).

Terug naar Faunabeheer