Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Inventarisatie beschermde soorten Nieuwegein
U bevindt zich hier:

Inventarisatie beschermde soorten gemeente Nieuwegein

In 2011 heeft Bureau Waardenburg een uitgebreid onderzoek gedaan naar de beschermde soorten in de gemeente Nieuwegein. De gemeente heeft nu een goed beeld van de aanwezige natuurwaarden.

Tijdens het onderzoek zijn ruim 3500 waarnemingen verzameld van meer dan 550 soorten. Naast beschermde soorten is aandacht besteed aan bijzondere en bedreigde soorten. Zo blijkt de bruine korenbout, een zeldzame libel, lokaal veel voor te komen. Ook huist een kleine kolonie rosse vleermuizen in een oud stadspark en heeft de gouden sprinkhaan zich gevestigd langs de Lek.

Voor de vele bijzondere locaties, waaronder soortenrijke bermen, fraaie kademuren en parkjes, zijn beheeradviezen gegeven.