Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Beheerplan De Vlinderstrik
U bevindt zich hier:

Beheerplan De Vlinderstrik

De Vlinderstrik is een nieuw natuur- en recreatiegebied aan de Noordrand van Rotterdam. Het verbindt bestaande natuur- en recreatiegebieden met elkaar en brengt natuurbeleving voor jong en oud naar de stad toe. 


Beheerplan integreert bestaande plannen

Samen met Natuurmonumenten stelden we het beheerplan voor dit gebied op. In het 'Beheerplan De Vlinderstrik' zijn alle plannen voor de toekomst van dit gebied samengebracht. De ruimtelijk-recreatieve context is in beeld gebracht en de inrichtingsmaatregelen voor natuurontwikkeling zijn benoemd. 

Maatregelen die natuurwaarden en recreatieve aantrekkingskracht verhogen

Verder hebben we uitgewerkt hoe natuurbeheer en recreatief beheer van 2015 tot 2021 ingestoken kan worden om de gestelde doelen te halen. Omvormingsbeheer is van cruciaal belang voor het bereiken van natuurwaarden, waaraan ook verhoging van belevingswaarde en recreatieve aantrekkingskracht gekoppeld zijn. 

Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd van 2015 tot en met 2018 en zal dus langzamerhand meer vorm krijgen. Op 11 juni 2015 is het infopunt Melkschuur Zuid-Polder van Natuurmonumenten feestelijk geopend. 

Herinrichting van polders voor natuur en recreatie. Goed voor gestreste stadsbewoners! Bekijk het NOS nieuwsitem over de natuurbeleving van de Vlinderstrik

Zie ook het nieuwsitem van de provincie Zuid-Holland over de toegangspoort naar 300 ha natuur en recreatie boven Rotterdam.

Voor meer informatie over 'De vlinderstrik' of beheerplannen natuur en recreatie, neemt u contact op met: