Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Alongside Natterjack toads and Sand Martins
U bevindt zich hier:

Beheer met kraan voor rugstreeppad en oeverzwaluw

Het beheer van nieuwe natuurterreinen komt meestal neer op een herhaling van maaien, snoeien en laten begrazen. Voor pionierssoorten als de rugstreeppad en de oeverzwaluw is dat helaas onvoldoende. De bodem groeit vaak al in enkele jaren dicht waardoor de dieren geen vergraafbare grond meer vinden. 

Speciaal voor deze soorten ontwierp Bureau Waardenburg dit jaar een natuurterrein in Boekelermeer-Zuid. Bij het beheer gaat het er een stuk ruiger aan toe, met instant succes. Binnen enkele weken na de oplevering van het terrein vestigden zich er al de eerste oeverzwaluwen. 

 

De Gemeente Heiloo en de Gemeente Alkmaar realiseren Bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid gefaseerd. Het bedrijventerrein omvat niet alleen bedrijven, maar ook geoptimaliseerd leefgebied (ecologische zones) voor de in de polder levende beschermde soorten, waaronder de rugstreeppad, rietorchis en bittervoorn. Bureau Waardenburg is reeds sinds 2002 betrokken bij het project

Bij de aanleg van het nieuwste onderdeel van het bedrijventerrein wilde de Gemeente Heiloo ook voor de oeverzwaluw biotoop aanleggen. De oeverzwaluw broedde al op onregelmatige basis in zanddepots binnen het terrein.

Elk jaar met de kraan het terrein in voor nieuw biotoop

Naast deze wandelde zanddepots is er ook een standaard rugstreeppadpoel aangelegd en zijn delen van het terrein opgehoogd om het ontstaan van rietruigtes tegen te gaan.

Het rest van het terrein moet zoveel mogelijk spontaan begroeid raken, maar zal uiteindelijk ook jaarlijks aanvullend gemaaid worden. De golvende flauwe onderwateroever zal na enkele jaren geschikt leefgebied vormen voor de bittervoorn.

Instant succes

De gemeente Heiloo was enthousiast over het ontwerp. BWZ-ingenieurs maakten er een bestek voor en verzorgden de directievoering in de uitvoeringsfase. Het was bijzonder om te zien hoe het ontwerp in korte tijd werkelijkheid werd. 

Dat was ook de oeverzwaluwen opgevallen: binnen enkele weken na de oplevering van het terrein vestigden zich in twee steile wanden oeverzwaluwen. Sindsdien is er jaarlijks sprake van gebruik van de oeverzwaluwwanden en plant de rugstreeppad zich voort in de poelen.

Voor meer informatie over het treffen van maatregelen voor rugstreeppad en oeverzwaluwen of de natuur in de Boekelermeer kunt u contact opnemen met: