Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bijenvriendelijk bermbeheer Noord-Holland
U bevindt zich hier:

Bijenvriendelijk bermbeheer in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland gaat het beheer van de provinciale wegbermen beter afstemmen op wat wilde bijen en andere insecten nodig hebben.

Bureau Waardenburg heeft uitgezocht welke bermen het beste ecologisch beheerd kunnen worden en welk beheer het beste kan worden toegepast. Met de resultaten gaat Noord-Holland een pilot uitvoeren voor bijenvriendelijk bermbeheer.

Geen bijzaak

Aanleiding voor het onderzoek is het initiatiefvoorstel "Geen bijzaak" van de Partij voor de Dieren. Dit initiatiefvoorstel roept de provincie op om een aantal acties te voeren om de bijensterfte in Noord-Holland tegen te gaan. Een van die acties is de pilot bijenvriendelijk bermbeheer. De provincie heeft de pilot verbreed naar bijen 'en andere insecten'.

Kwaliteit vegetatie belangrijk

Hoewel gefaseerd maaibeheer vaak wordt genoemd als belangrijke factor voor het voortbestaan van geleedpotigen in bermen, blijkt uit literatuuronderzoek dat de kwaliteit van de aanwezige vegetatie belangrijker is. Het niet maaien van kleine oppervlakten is wel van belang, maar de niet gemaaide gedeelten mogen niet te groot zijn of jaren achter elkaar op dezelfde plek liggen. 

Een bijenvriendelijk beheer is  dus in de eerste plaats gericht op het bereiken van een goede - bloemrijke - vegetatie. Bloemrijke vegetaties zijn in veel situaties te bereiken, mits er voldoende ruimte is in de berm en er niet teveel bomen en struiken staan. Met deze kennis in het achterhoofd zijn alle provinciale wegbermen van de provincie beoordeeld op de potentie voor bloemrijke vegetaties.

Neem voor meer informatie contact op met: