Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visatlas Zuid-Holland
U bevindt zich hier:

Atlas Vissen in Zuid-Holland

Visaltas Zuid-Holland

 


Visherkenning en inventarisatie

In dit kader zijn vrijwilligers opgeleid voor de herkenning van vissen en zijn maandelijks excursies georganiseerd. Daarnaast zijn in vier jaar zoveel mogelijk gegevens verzameld over de verspreiding van vissen.

Vissen in Zuid-Holland

Vrijdag 13 maart 2015 is de atlas in Naturalis gepresenteerd. Vele instanties en vrijwilligers hebben hier actief aan bijgedragen. De atlas geeft een actueel beeld van alle 57 soorten zoetwatervissen in Zuid-Holland. Daarnaast komen de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het waterbeheer ruim aan bod. Vissen in Zuid-Holland worden zo in een breed perspectief geplaatst.

Partners Visatlas

De publicatie van de atlas is gefinancierd door Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland, Waternet, Hoogheemraadschap van Delfand, Provincie Zuid-Holland, VBC Delfand, 's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Contactpersoon:


Presentatie van de visatlas 'Vissen in Zuid-Holland' tijdens het minisymposium 'De vissen van Zuid-Holland' in Naturalis.

Projecten