Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Analyse data inventarisaties
U bevindt zich hier:

Ecologische Beoordeling en Systeemanalyse

Door beheerders van oppervlaktewateren en natuurgebieden worden vaak jarenlang monitoringsgegevens verzameld. Door middel van integrale analyse en interpretatie van deze datasets kunnen monitoringsgegevens gebruikt worden voor evaluatie van beheer en beleid. Monitoringsgegevens kunnen ook als input dienen voor inzichten in ecologische processen, watersysteemanalyses en beheer-ondersteunend onderzoek.

Onze medewerkers hebben een gedegen kennis over functionele ecologische groepen waardoor zij zeer goed in staat zijn ecologische beoordelingen en systeemanalyses voor u uit te voeren.

Ecologische processen

Biologische monitoring kan inzicht geven in ecologische processen. Hiertoe worden organismen opgesplitst in zogenoemde functionele groepen. Dergelijke groepen verschillen in habitatvoorkeur, levenswijze en tolerantie of gevoeligheid voor omgevingsfactoren.

Een voorbeeld hiervan is de constatering van de dominantie van bepaalde functionele fytoplanktongroepen in waterlichamen. Hieruit kan worden afgeleid of er sprake is van licht- of stikstofbeperking. Kennis en inzicht in ecologische processen zijn belangrijk bij de ecologische beoordeling.

Toetsing en beoordeling kwaliteit oppervlaktewater