Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Management of field margins analysed
U bevindt zich hier:

Akkerrandbeheer statistisch onderzocht

In opdracht van Het Brabants Landschap heeft Bureau Waardenburg de resultaten van het meerjarig biodiversiteitsproject SoLaBio (soorten en Landschappen als dragers voor Biodiversiteit) statistisch geanalyseerd.

In het kader van het project SoLaBio is in 2009, 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende beheertypen in akkerranden op het aantal en soortendiversiteit van vogels. Dit werd bestudeerd in drie verschillende regio's van Brabant in controle gebieden (zonder behandeling) en in randen die ingezaaid waren met graan-/kruidenmengsels of gras-kruidenmengsels, met of zonder een strook zwarte grond. Voor wat betreft de vogels heeft Bureau Waardenburg voor het project de statistische onderbouwing van de onderzoeksresultaten verzorgd.

Analyse
De analyse richtte zich op de vraag of het gebruik van akkerranden door vogels statistisch significant verschillend was tussen randtypen en jaren. Het gebruik van akkerranden door vogels werd uitgedrukt als het aantal broedterritoria van vogels en het aantal exemplaren en soorten van foeragerende vogels in de zomer en in de winter. De analyse richtte zich op de soorten waarvoor de akkerranden zijn aangelegd zoals gele kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper, patrijs en roofvogels.

Met behulp van de statistische methode General Linair Models (GLM) zijn de effecten van de drie regio's, de vier verschillende randbeheertypen en de drie jaren in combinatie met elkaar vergeleken. De analyse liet zien dat de zogeheten "opgedeelde graan- en duorand"