Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Agricultural landscape of North-Brabant
U bevindt zich hier:

Leefgebiedsplan agrarisch landschap Noord-Brabant

In het kader van de leefgebiedenbenadering hebben we een plan gemaakt voor het leefgebied 'agrarisch landschap' van Noord-Brabant. In het plan zijn maatregelen uitgewerkt voor het onderdeel 'zand- en rivierklei'.

In de leefgebiedenbenadering gaat het erom bescherming niet te richten op individuele soorten maar op leefgebieden met groepen van soorten. Het 'Uitwerkingsplan leefgebied agrarisch landschap in Noord-Brabant' streeft naar een integrale bescherming van soorten waarvoor het agrarisch gebied (potentieel) leefgebied vormt. Op basis van een analyse van omgevingsfactoren, zoals bodem, landgebruik, openheid landschap en water, hebben we de soorten ingedeeld in soortclusters. Voor ieder soortcluster hebben we maatregelen opgesteld en een zoekgebied begrensd.

Maatregelen in het leefgebiedsplan

Het plan laat zien waar bedreigde soorten in het agrarisch gebied voorkomen en wat de knelpunten en mogelijke maatregelen voor behoud en herstel zijn. De maatregelen zijn gunstig voor zoveel mogelijk doelsoorten en worden alleen in kansrijke gebieden ingezet. Het plan toont met behulp van zoekgebieden waar maatregelen voor verschillende soortgroepen het beste genomen kunnen te worden. Het leefgebiedsplan omvat 32 maatregelen, waarvan 12 in percelen en perceelsranden, 5 in opgaande (houtige) landschapselementen, 7 in sloten, poelen en wielen, 3 in grazige landschapselementen (bermen en dijken) en 5 op erven. Een voorbeeld van een maatregel is braaklegging.

Bruikbaarheid en uitvoerbaarheid leefgebiedsplan

Lees meer over de groep 'weidevogels' in het leefgebiedsplan

Contactpersoon: