Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wij vragen voor u aan...
U bevindt zich hier:

Wij verzorgen uw aanvraag ontheffing, vergunning, toestemming of melding

Wij verzorgen voor u: 

  • uw aanvraag van een ontheffing  in het kader Wet natuurbescherming* 
  • uw aanvraag van een vergunning het kader van de Wet natuurbescherming**
  • toestemming voor het uitvoeren van uw plannen in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)
  • een melding in het kader van de PAS
  • de aanvraag van een kapvergunning.

* In het geval dat er als gevolg van uw activiteiten sprake is van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van (strikt) beschermde soorten.

** In het geval dat er als gevolg van uw activiteiten sprake is van negatieve effecten op een Natura 2000-gebied.

De basis voor elke aanvraag is een gedegen natuurtoets. Daarnaast dient u een geldig belang te hebben. Een alternatievenonderzoek kan voor de aanvraag noodzakelijk zijn.

Als u meer wilt weten over het laten uitvoeren van uw aanvragen, neem dat contact op met: