Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Collision rate modelling for wind farms
U bevindt zich hier:

Modelleren van aantallen aanvaringsslachtoffers in windparken

Bureau Waardenburg kent een lange geschiedenis in de bepaling en beoordeling van effecten van windturbines op vogels. Een eerste inschatting van de effecten wordt gedaan op basis van wiskundige modellen in combinatie met onze uitgebreide onderzoekservaring met betrekking tot dit onderwerp.

Modellering aantallen aanvaringsslachtoffers

Sterfte van vogels door aanvaringen met windturbines is een belangrijk ecologisch effect van windparken. Het voorspellen van het aantal slachtoffers voor specifieke vogelsoorten is voor de initiatiefnemer vaak noodzakelijk om de benodigde ontheffing of vergunning in het kader van de natuurwetgeving aan te kunnen vragen. Het doorrekenen van mogelijke aantallen aanvaringsslachtoffers kan ook een belangrijke bijdrage leveren in de planfase om bijvoorbeeld verschillende varianten van een bepaald windpark tegen elkaar af te wegen of het ecologisch effect van een windpark zoveel mogelijk te minimaliseren. Er zijn verschillende wiskundige modellen ontwikkeld waarmee het aantal aanvaringsslachtoffers van vogels voor windparken voorspeld kan worden. Bureau Waardenburg is niet alleen bedreven in het werken met deze modellen, maar heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende van deze modellen.

Windparken op zee

Sinds het midden van de jaren '90 is Bureau Waardenburg betrokken bij ecologisch onderzoek bij windparken op land. Door deze kennis is Bureau Waardenburg ook betrokken bij de ontwikkeling van modellen waarmee het aantal aanvaringsslachtoffers van vogels voor windparken op zee voorspeld kan worden, met name door het effectonderzoek naar aanvaringsslachtoffers en deze te relateren aan gemeten intensiteiten van vogelvliegbewegingen. In de periode 2005-2008 was Bureau Waardenburg betrokken bij de voorspelling van het aantal vogelslachtoffers voor 19 windparken op zee als onderdeel van de MER-procedure. Sinds 2007 heeft Bureau Waardenburg veel ecologische kennis verzameld door onderzoek in het eerste Nederlandse windpark op zee. Specifiek deze kennis wordt ingezet bij risicobeoordelingen en berekeningen van aantallen aanvaringsslachtoffers van nieuwe offshore windparken, zowel in Nederlandse zeewateren als daarbuiten.

Recent heeft Bureau Waardenburg als partner in Strategic Ornithological Support Services (SOSS) van The Crown Estate bijgedragen aan de ontwikkeling van een specifiek model voor de berekening van aantallen aanvaringsslachtoffers van vogels in windparken op zee.

Hornsea Round 3 locatie in de Britse Noordzee en Neart na Gaoithe.

 

Contactpersoon: