Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Tien jaar oevers in beeld
U bevindt zich hier:

Tien jaar oevers in beeld

  • Een natuurvriendelijke oever heeft meer libellensoorten dan een reguliere oever en er komen vaak ook zeldzame of Rode Lijstsoorten voor.
  • Een natuurvriendelijke oever heeft meer plantensoorten dan een reguliere oever, maar het zijn vooral algemene soorten zoals liesgras en riet die profiteren. Dit is het geval bij een matige waterkwaliteit.
  • Het niet te strak maaien levert ruige bloemrijke plekken op die veel vlinders en andere insecten aantrekken. Deze plekken ontbreken elders in het (agrarisch) landschap meestal.
  • Beheer van oevers, poelen en bloemrijke graslanden is essentieel voor het behoud ervan. Fasering van dat beheer in tijd en ruimte is noodzakelijk voor het behoud van soortenrijkdom.
  • Een natuurvriendelijke oever is niet altijd een flauwe oever. Langs beken horen ook steile oevers waarin bijvoorbeeld de ijsvogel kan broeden. Variatie is het sleutelwoord. 

Contactpersoon: